Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Ενθρονισμένος για πάντα στο θρόνο της αγιότητος ο Χαλκίδος Νικόλαος Σελέντης - Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος


  Ενθρονισμένος 
για πάντα στο θρόνο της αγιότητος 
ο Χαλκίδος Νικόλαος Σελέντης

Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου

          Ο μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος Σελέντης υπήρξε σπάνιος άνθρωπος και μεγάλης αξίας Ιεράρχης, ο οποίος παρ’ ότι εποίμανε την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος μόλις 6 χρόνια, εν τούτοις εσφράγισε με την ακτινοβολούσα προσωπικότητά του την ιστορία της περιοχής και το όνομά του έμεινε γραμμένο στις ψυχές του ποιμνίου του με ανεξίτηλα χρώματα παρ΄ ότι από την κοίμησή του έχουν περάσει 43 χρόνια.

«…τοῦτό ἐστι τό ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἵνα πιστεύσητε εἰς ὅν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος». - π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

«…τοῦτό ἐστι τό ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἵνα πιστεύσητε εἰς ὅν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος».
(Ἰωάν., κεφ.στ’, στίχ.29)

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

«Οὐ γάρ ἀπέστειλεν ὁ Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ εἰς τόν κόσμον ἵνα κρίνῃ τόν κόσμον, ἀλλ’ἵνα σωθῆ ὁ κόσμος δι’αὐτοῦ. ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν οὐ κρίνεται, ὁ δέ μή πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μή πεπίστευκεν εἰς τό ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τό φῶς ἐλήλυθεν εἰς τόν κόσμον, καί ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τό σκότος ἤ τό φῶς· ἧν γάρ πονηρά αὐτῶν τά ἔργα.»(Ἰωάν, κεφ.γ, στίχ.17-19)
Ἐντούτοις πολλοί παραμένουν καί ἐπιμένουν στήν ἀπώλεια, βλασφημοῦντες τό πανάγιον ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κάθηνται στήν κακία ἐξαιτίας τῆς πλάνης. Ἡ πλάνη τούς ὁδήγησε στήν ραθυμία καί ἔτσι στίς ψυχές τῶν ραθύμων κυριάρχησε ἡ σκοτεινή ἄγνοια πού τούς ἀποξένωσε ἀπό τόν μόνον ἀληθινό Τριαδικό Θεόν καί τόν Μεσσία Σωτήρα Ἰησοῦν.

Ἀγαπημένε μου Πατέρα Μᾶρκε, δέν μπορῶ νά σέ ξεχάσω...! - Ἄγις Μπεκιάρης

Ἀγαπημένε μου Πατέρα Μᾶρκε, δέν μπορῶ νά σέ ξεχάσω...!

  Ἀγαπημένε μου Πατερούλη Μᾶρκε, γιά ἄλλη μιά χρονιά, ἔφτασε ἡ εὐλογημένη ἑορτή, τοῦ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἑορτάζεις καί ἐσύ καί δέν μπορῶ νά σέ ξεχάσω. Ἄλλωστε πῶς νά ξεχάσω ἐσένα, ἀφοῦ ἔχεις χαρακτεῖ στήν καρδιά μου, πῶς νά ξεχάσω ἐσένα, ἀφοῦ ὅλη τήν ἡμέρα εἶσαι δίπλα μου, μέ προστατεύεις, μέ ἀγαπᾶς καί μέ εὐλογεῖς.
  Πατέρα μου σέ εὐχαριστῶ μέ ὅλη μου τήν ψυχή, γιά ὅλα ὅσα ἔκανες καί κάνεις γιά ἑμᾶς. Ἡ Ἀγάπη σου, αὐτή ἡ ἀγάπη, πόσο μᾶς λείπει; Ἤσουν ὁ Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἱερέας τῆς Θυσιαστικῆς ἀγάπης καί τῆς Ἀπέραντης Ὀρθάνοικτης Ἀγκαλιᾶς.

Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου Άνω Πατησίων Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 2018

Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου Άνω Πατησίων
Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 2018

Από το intv.gr  εδώ

Ό Απόστολος Παύλος στήν Μακεδονία - Άγις Μπεκιάρης

Ό Απόστολος Παύλος στήν Μακεδονία

  Ήταν κοσμοιστορική ή στιγμή, κατά τήν οποία ό φτωχός καί απέριττος σκηνοποιός τής Ταρσού, ό Απόστολος Παύλος, διήλθε είς τήν Μακεδονία, οδηγηθείς υπό οράματος, γιά νά κηρύξει στούς Έλληνες, τήν πίστη τού Χριστού.
  Εκείνη τήν εποχή ή Ελλάδα ήταν ένα απέραντο παλαιό μουσείο τέχνης, όπου φύλακες καί ξεναγοί τού, ήταν οί ίδιοι οί Έλληνες. Μετά τήν καταδίκη τού Σωκράτη καί όλων όσων τόλμησαν νά τήν ανορθώσουν από τήν ηθική κατάπτωση, οί ανάξιοι κληρονόμοι, τήν απογύμνωσαν από κάθε υψηλό οραματισμό καί τήν στέρησαν καί από αυτή τήν πίστη στό Δωδεκάθεο.

ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


 ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

(7.00 π.μ. - 11.00 π.μ.)

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν.

 Μὲ τὴν δέουσα ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα, ἑορτάσθη ἡ πανσεβάσμια μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου.
          Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐχοροστάτησε στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ στὸν Ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Χαλανδρίτσας(κτίσμα τοῦ 11ου  αἰῶνος).
          Μάλιστα ὁ Ναὸς ἀνεκαινίσθη ἐσχάτως καὶ ἀπεκατεστάθη εἰς τὸ πρῶτον κάλλος, σὲ συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων.
 Ὁ Ναὸς κατεκλύσθη ἀπὸ πιστοὺς παρόντων τοῦ Δημάρχου Ἐρυμάνθου κ. Ἀθανασίου Καρπῆ καὶ ἐκπροσώπων Ἀρχῶν καὶ Φορέων τῆς περιοχῆς καὶ τῆς Περιφερείας.


          Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στοὺς ἱεροὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως, τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, στὴν κατατρόπωση τοῦ αἱρεσιάρχου Ἀρείου, στὰ συγγράματά του καὶ στὴν ἱερὰ παρακαταθήκη ποὺ κατέλιπε.

Με λαμπρή πανήγυρη τιμήθηκε ο πολιούχος της Αμφιλοχίας Άγιος Αθανάσιος.

Με λαμπρή πανήγυρη τιμήθηκε ο πολιούχος
της  Αμφιλοχίας  Άγιος  Αθανάσιος.
- Ανακήρυξη του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου σε επίτιμο δημότη -
Με επίκεντρο τον περικαλλή Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας, πανηγυρίζει η πόλη της Αμφιλοχίας με μεγαλοπρέπεια από χθες την ιερά μνήμη του Αγίου, τιμώντας την συμπλήρωση 150 χρόνων από της ανοικοδομήσεως του Ναού. Τις λατρευτικές εκδηλώσεις τιμά και λαμπρύνει με την παρουσία του ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. ΙερώνυμοςΣτον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου, κατά την ακολουθία του Όρθρου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, ενώ στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος και συλλειτούργησαν ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και ο Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς. Συμμετείχε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών αρχιμ. Συμεών Βολιώτης, αλλά και ο Πρωτοσύγκελλος αρχιμ. Επιφάνιος Καραγεώργος μαζί με κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

Συνάντηση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου με το προσωπικό της Μητροπόλεως Ηλείας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός την Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018, παρουσίασε το υπαλληλικό προσωπικό της Μητροπόλεως στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο, ο οποίος φιλοξενείται αυτές τις μέρες στο Μητροπολιτικό Μέγαρο.
Ο Μακαριώτατος ευχήθηκε στους κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες του Αγίου Ηλείας κάθε καλό και άγιο στη ζωή, τις οικογένειες και τα έργα τους.

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Πύργου Ηλείας


 Το απόγευμα την Πέμπτης, 18 Ιανουαρίου 2018, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος συνοδευόμενος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερμανό και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ωλένης κ. Αθανάσιο, τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Χρίστο Χατζηαθανασίου και τους συνεργάτες του έφθασε στα Προπύλαια του ιστορικού Δημαρχιακού Μεγάρου, όπου τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Πύργου κ. Γαβριήλ Λιατσής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και δημοτικοί σύμβουλοι.


 Αφού φιλοξενήθηκε για λίγο ο Μακαριώτατος στο Γραφείο του Δημάρχου, κατόπιν έγινε η επίσημη υποδοχή στην κατάμεστη αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου.
Εκεί παραβρέθηκαν κληρικοί και λαϊκοί αξιωματούχοι της πόλης του Πύργου και ευρύτερα του Νομού Ηλείας.

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: Χρέος τιμής προς το Μητροπολίτη Ηλείας κυρό Αθανάσιο

Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου, μνήμη του Αγίου Αθανασίου πατριάρχου Αλεξανδρείας, πολιούχου της Αμαλιάδας, τελέστηκε αρχιερατικό συλλείτουργο στον ομώνυμο Ιερό Ναό της Αμαλιάδας προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου και συλλειτουργούντων των Μητροπολιτών Ηλείας κ. Γερμανού, Καισαριανής κ. Δανιήλ του Επισκόπου Ωλένης κ. Αθανασίου και Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου.

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Αὐτοκτονία & νεκρώσιμη ἀκολουθία - π. Βασιλείου Μπακογιάννη


 Αὐτοκτονία & νεκρώσιμη ἀκολουθία

ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Εἶναι ἀρχαία παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας   νά μήν κηδεύεται αὐτός πού αὐτοκτονεῖ, ἐκτός ἄν εἶναι τρελός ἤ δαιμονισμένος (ΙΔ΄ Ἀπόκρισις Τιμοθέου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας). Μέχρι στή δεκαετία περίπου τοῦ 1980 ἡ Ἐκκλησία στήν πατρίδα μας  δέν κήδευε τόν αὐτόχειρα,  ἀλλά οὔτε καί ἐπέτρεπε τήν ταφή του  σέ νεκροταφεῖο. Τόν ἔθαβαν  ἔξω στά χωράφια, ὅπως ἔθαβαν τά ζῶα.  Καί τό ἀξιοπρόσεκτο εἶναι πώς οἱ συγγενεῖς τοῦ νεκροῦ τό «τυπικό»  αὐτό τό δέχονταν ἀδιαμαρτύρητα, γιατί εἶχαν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στίς διατάξεις τῆς Ἐκκλησίας.  Πίστευαν, πώς ὅ,τι κάνει ἡ Ἐκκλησία τό κάνει πρός σωτηρία, καί ὄχι πρός ἀπώλεια. Καί ἀναμφίβολα ἔτσι εἶναι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 38ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ


Παιδιά μου εὐλογημένα,
          Ἡ τοπική μας Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἔχει τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεό, ὡς τυγχάνει τοῖς πᾶσι γνωστό, νὰ κατέχῃ ὡς πηγὴν εὐλογίας καὶ ἁγιασμοῦ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἁγία Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ τὸν Σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου του, ὁ  ὁποῖος τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1980, ἐπανεκομίσθη στὴν Πάτρα, ἀπὸ τὴν πόλη Μασσαλία τῆς Γαλλίας, ὅπου ἐπὶ ἑκατοντάδες ἐτῶν εὑρίσκετο, κρίμασιν οἶς οἶδεν ὁ Θεός.
            Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ  ὁ Πατραϊκὸς Λαὸς σύσσωμος μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν Ἐκκλησιαστικὴ, Πολιτικὴ καὶ λοιπὴ Ἡγεσία,  ὑπεδέχθη τὸν Σταυρὸ τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων, πέρασαν 38χρόνια. Ὅλα αὐτά τά χρόνια αἰσθανόμεθα πλουσίαν τήν εὐλογία καί τήν δωρεά τοῦ Κυρίου μας διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 18 Ιανουαρίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

                   Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 17ης Ἰανουαρίου, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν κηδείαν τoῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Τσακρέτου, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων.
* * *
                             Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 18ης Ἰανουαρίου, ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάσαντα κατ’ αὐτήν τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, πρός ὅν ἐξέφρασε τάς συγχαρητηρίους εὐχάς Του. Τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης περιστοιχούμενος ὑπό τοῦ Ἐψηφισμένου Βοηθοῦ Ἐπισκόπου καί τοῦ ἱ. κλήρου τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ. 

Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου Άνω Πατησίων

Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου Άνω Πατησίων
Αρχιερατικός Εσπερινός 2018
 
Από το intv.gr Εδώ

O Αρχιεπίσκοπος Αθηνών στην Αμφιλοχία

 Με την παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου ξεκίνησαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του πολιούχου της Αμφιλοχίας, Αγίου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρείας. Με ιδιαίτερες εκδηλώσεις τιμάται φέτος η επέτειος των 150 χρόνων από την ανοικοδόμησή του Ι. Ναού του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος θεμελιώθηκε το 1868.
Στον αρχιερατικό πανηγυρικό Μέγα Εσπερινό χοροστάτησε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος και συγχοροστάτησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος και ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς. Κατά την ακολουθία, ως προεξάρχων των ιερέων, συμμετείχε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών αρχιμ. Συμεών Βολιώτης. 


Κατά την προσφώνηση του, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κοσμάς εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Αρχιεπίσκοπο για την παρουσία του, λέγοντας πως «σήμερα στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και στην ιστορική Αμφιλοχία, οι Κληρικοί, οι άρχοντες και ο ευσεβής και φιλάγιος λαός της Αμφιλοχίας, με ειλικρίνεια, καταθέτουμε την ολόψυχη ευχαριστία μας. Ανταποκριθήκατε με πατρική στοργή και αγάπη στην ταπεινή πρόσκλησί μας, θυσιάσατε χρόνο και κόπο και ήλθατε να προστήτε των λατρευτικών εκδηλώσεων επί τη μνήμη του Αγίου Αθανασίου πολιούχου της Αμφιλοχίας και ταυτοχρόνως επί τη συμπληρώσει 150 ετών από της ανοικοδομήσεως του Ιερού Ναού».

Οι άλλοι και εγώ - π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Μου δόθηκε να το εννοήσω αυτό (το αγάπα τον πλησίον ως σε’ αυτόν) με την εικόνα ενός κολοσσιαίου παγκόσμιου Δένδρου. Εγώ δεν είμαι παρά ένα μικρό φύλλο πάνω σε ένα κλαδί του Δένδρου αυτού, αλλά το Δένδρο αυτό είναι η βάση μου, δεν είναι κάτι που μου είναι ξένο. Αν λοιπόν προσεύχομαι για όλο τον κόσμο, προσεύχομαι για όλο αυτό το Δένδρο με τα χιλιάδες φύλλα, ανάμεσα στα οποία είμαι και εγώ ένα πολύ μικρό φύλλο".

Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Για να διορθώσεις κάποιον από τα σφάλματά του - Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

Αν θέλεις να διορθώσεις κάποιον από τα σφάλματά του, μη νομίσεις πως θα το κατορθώσεις μόνο με τις δικές σου δυνάμεις. Αν προσπαθήσεις μόνος σου, ίσως και να τον βλάψεις ακόμα με τα πάθη σου, όπως με την υπερηφάνεια και τον εκνευρισμό που προκύπτει απ’ αυτήν.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

"να βαστάζουμε ο ένας τα βάρη του άλλου" - Μητροπολίτης Αντώνιος του Σουρόζ

Την προτροπή του Αποστόλου Παύλου "να βαστάζουμε ο ένας τα βάρη του άλλου" πρέπει να την εννοούμε μέσα στο πλαίσιο που ήθελε ο Χριστός, να μην απορρίπτουμε δηλαδή κανένα, να μην αντιμετωπίζουμε κανένα σαν να είχε χάσει κάθε ελπίδα βελτίωσης, να βοηθούμε πάντα τον διπλανό μας.

Μητροπολίτης Αντώνιος του Σουρόζ

Να είσαι γενναιόδωρος… δώσε τους δύο.


Οι περισσότεροι θα βρουν πάντα ένα λόγο να σε κρίνουν…
Να είσαι γενναιόδωρος… δώσε τους δύο. 

Στην Χριστιανική Εστία Πατρών ο κ. Δημήτριος Κεχαγιάς

Στην Χριστιανική Εστία Πατρών
(Μιαούλη 57)
την Κυριακή 21  Ιανουαρίου  2018 
και ώρα 6.00 μ.μ.
θα ομιλήσει ο θεολόγος
κ. Δημήτριος Κεχαγιάς
Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Πατρών
με θέμα:
 «Η μεγαλύτερη  αρετή μέσα στο δρόμο του Θεού»

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν.

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στήν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στήν περιοχή Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν.
            •Τήν παραμονή, 16.1.2018, ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός Ἐσπερινός ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε ἐπικαίρως τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στή θαυμαστή πολιτεία τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου.
            •Ἀνήμερα,17.1.2018, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, μέ τήν συμμετοχή καί τῶν Σχολείων τῆς περιοχῆς.


            Ὁ Σεβασμιώτατος  στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στούς θαυμαστούς ἀσκητικούς ἀγῶνες τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, στήν ἀπάρνηση τοῦ κόσμου καί τοῦ ἑαυτοῦ του, ὡς  καί στήν κατατρόπωση τοῦ ἀρχαικάκου ἐχθροῦ καί μισοκάλου διαβόλου, μέσα ἀπό τήν προσευχή καί τήν ταπείνωση.

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΚΩΣΤΗΣ Ν. ΠΟΥΛΟΣ [ΚΑΠΕΤΑΝ ΠΛΑΤΑΝΟΣ] - Γιάννης Πορφύρης


ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΚΩΣΤΗΣ Ν. ΠΟΥΛΟΣ
[ΚΑΠΕΤΑΝ ΠΛΑΤΑΝΟΣ] 1883 – 1912]

Γράφει ο Γιάννης Πορφύρης
(Πρώτη δημοσίευση)

Γεννήθηκε στον Πλάτανο το 1883, γιος του Νικολάου Ιωάν. Πούλου και της Ελένης. Αδέλφια του είχε τον  Γιάννη και δύο αδελφές, την Μαρίνα συζ. Ιωάννου Λάμπρου Κουλουτούρου και την Χαρίκλεια συζ. Ευθυμίου Νικ. Ζαβέρδα εκ Κλεπάς.
Τελείωσε το Ελληνικό Σχολείο Πλατάνου και την Α τάξη Γυμνασίου, εις ηλικία 18 ετών, το έτος 1901 κατετάγη στο στρατό ως εθελοντής Υπαξιωματικός και το 1902 εισήχθη στην Σχολή μονίμων και προήχθη στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού.
To έτος 1903 θέτει τον εαυτό του στη διάθεση της πατρίδας, εντασσόμενος στο νεοσύστατο στην Αθήνα Μακεδονικό Κομιτάτο υπό τον δημοσιογράφο Δημήτριο Καλαποθάκη κατόπιν εκκλήσεων του Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανού Καραβαγγέλη.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος στήν Βασιλόπιτα τῆς Σχολῆς Ἁγιογραφίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

       
          Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας χρονιᾶς, εὐλόγησε τήν Δευτέρα, 15.1.2018 τὴν Βασιλόπιτα τῆς Σχολῆς Ἁγιογραφίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, στὸν Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, στὴν περιοχὴ Ἀρόη Πατρῶν.
           Ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε γιὰ τήν  πολὺ ἐπιτυχημένη προσπάθεια ποὺ καταβάλλεται στὴ Σχολὴ Ἁγιογραφίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ εὐχαρίστησε τὸν ὑπεύθυνο τῆς Σχολῆς, Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Παναγιώτη Ταρσινὸ καὶ τὸν Καλλιτεχνικὸ Διευθυντὴ κ. Πέτρο Λαμπρινάκο γιὰ τὶς ὑπηρεσίες τους καί τήν προσφορά τους στά παιδιά.
           Ἐπίσης, εὐχήθηκε σὲ ὅλους τούς μαθητάς καλὴ χρονιὰ καὶ καλὴ πρόοδο στὰ μαθήματά τους.Ανέχωρησε για την ουράνια πατρίδα ο Ανδρέας Νικολίτσης


Ανέχωρησε για την ουράνια πατρίδα ο πιστός χριστιανός
και εκλεκτό μέλος της «Χριστιανικής Εστίας Πατρών»
Ανδρέας Νικολίτσης

Ο Κύριος τον κάλεσε κοντά Του «Δόκιμος γενόμενος», 
πορεύτηκε να «λάβη τον στέφανον» της αιώνιας δόξας (Ιακ. Α΄ 12).

Τάχθηκε στην παράταξη του Χριστού και πορεύθηκε στην προσωπική του ζωή με συνέπεια αγωνιζόμενος για το θέλημα του Θεού.
Ερχόταν καθημερινά στο κτίριο της Χριστιανικής Εστίας. Ήταν αυτός που μας υποδεχόταν στο «θυρωρείο» με το χαμόγελο και την εξυπηρετική του διάθεση επί ώρες καθημερινά ως εθελοντής φύλακας, ήταν για όλους μας ο «φύλακας άγγελος»
Η ζωή του ήταν κοντά στον Χριστό,
με συμμετοχή στην Θεία Λειτουργία,
παρακολουθούσε τις ομιλίες,
τους κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής.

Ο άνθρωπος να μην απελπίζεται, να μην έρχεται σε απόγνωση - Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης

Ο άνθρωπος να μην απελπίζεται, να μην έρχεται σε απόγνωση για τη μια αποτυχία. Διότι δεν γνωρίζεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Όταν το γνωρίσεις το θέλημα του Θεού, κάνεις υπομονή, αλλά το θέλημα του Θεού δεν είναι πάντοτε γλυκό, είναι και πικρό, είναι και πικρό! «Το ποτήριον, ου μη πίω αυτό;» λέει. «Δεν θα το πιω το ποτήρι, Πέτρο;» λέει. «Θα το πιω το ποτήρι», και τον ονόμασε και σατανά, «ύπαγε οπίσω μου, σατανά, το ποτήριον ο δέδωκε ο Πατήρ, ου μη πίω αυτό;» (Ιω. 18,11). Έτσι είναι. Ναι, αλλά διά μέσου του Σταυρού ήρθε η Ανάστασις. «Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω»· διά μέσου του Σταυρού.

 Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Ἑορτασμός τῆς Μνήμης τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ Πατρέως -Μνημόσυνο τῶν ἀοιδίμων Ἀρχιερέων τῶν Ἀρχιερατευσάντων ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Πατρῶν.

Mέ λαμπρότητα ἑορτάσθη στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, τήν Κυριακή 14.1.2018, ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ Πατρέως, Ἡγουμένου τῶν ἐν Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων Ἁγίων Πατέρων.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ,  στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ὃπου φυλάσσεται ἡ Ἱερά Εἰκών τοῦ Ἁγίου καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο ἀναφερθείς στό μαρτύριο τοῦ Ὁσίου Παύλου τοῦ Πατρέως, ὁ ὁποῖος ἦτο Ἡγούμενος τῶν ἐν Ραϊθῷ Ἁγίων Πατέρων.

 Ἐπίσης, ἒκαμε λόγο γιά τόν ἐκ Πατρῶν ἀοίδιμο Ἱεράρχη Εὐστάθιο Εὐσταθόπουλο, Μητροπολίτη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, ὁ ὁποῖος ἐκαθιέρωσε τόν ἑορτασμό αὐτό.
 Σήμερα τήν μέριμνα τῆς ἑορτῆς  ἒχει ἡ οἰκογένεια τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Ἱερέως Ἰωάννου Μπαρούση, τόν ὁποίο ὁ Σεβασμιώτατος πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, προεχείρισε Πρωτοπρεσβύτερον εὐχηθείς εἰς αὐτόν τά δέοντα.