Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΑ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ «Καππαδοκικά» -Χρήστου Κ. Τσούβαλη


ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΑ

Χρήστου Κ. Τσούβαλη,
Ἄρχοντος Ὀστιαρίου τῆς Μ. τ. Χ. Ἐ.


Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
«Καππαδοκικά»

«…ὅτε ἔχει συμπληρωθῆ 15ετία καί πλέον ἀφ’ ὅτου ἤρχισαν νά τελῶνται αἱ Πατριαρχικαί ἡμῶν λειτουργίαι εἰς τήν ἁγιοτρόφον Καππαδοκίαν, ἐσκέφθημεν ὅτι καλόν καί ὠφέλιμον θά ἦτο νά ἐκδοθοῦν καί νά κυκλοφορηθοῦν αἱ ὁμιλίαι ἡμῶν εἰς αὐτάς καί εἰς τούς ἑσπερινούς εἰς διαφόρους ναούς τῆς περιοχῆς…»
                                                                Πατριαρχικόν Γράμμα

Ἡ Β΄ ἔκδοσις τοῦ βιβλίου «Καππαδοκικά» ἀποτελεῖται ἀπό 350 σελίδας καί περιλαμ-βάνει τάς πραγματοποιηθείσας ἐπί μίαν 15ετίαν εἰς τήν Καππαδοκίαν 37 ὁμιλίας τοῦ Οἰ-κουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καθώς καί τάς πρός τόν Πατριάρχην γενομένας πέντε ὁμιλίας, αἱ ὁποῖαι περιλαμβάνονται εἰς τό «Ἐπίμετρον» τοῦ βιβλίου  : 1) Χαιρετισμός τοῦ κ, Γρηγορίου Σκαλκέα, Ἄρχοντος Ρεφενδαρίου καί Προέδρου τοῦ Ι. Ι. Β. Ε. Α. Α., (Ἵδρυμα Ἰατρο-Βιολογικῶν Έρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν), ὁ ὁποῖος πραγματοποιήθηκεν κατά τήν ἔναρξιν τοῦ « Α΄. Διεθνούς Συνεδρίου διά τήν ψυχοπαθολογίαν τῆς χρήσεως έθιστικῶν οὐσιῶν», εἰς τήν Νεάπολιν, εἰς τάς 6 Μαῒου 2008, 2)


Με την οργή είναι αδύνατο να αποκτήσουμε την κοσμιότητα -Όσιος Ιωάννης Κασσιανός"Με την οργή είναι αδύνατο να αποκτήσουμε την κοσμιότητα και την ευπρέπεια, που όλοι επαινούν"  
Όσιος Ιωάννης Κασσιανός


ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

            Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐπί τῷ ἀγγέλματι τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πέργης κυροῦ Εὐαγγέλλου, ἐτέλεσε τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 23ης Μαΐου, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, παρουσίᾳ Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τῶν Ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων.    

Πῶς εἶναι δυνατό νά διαβάζεις τό εὐαγγέλιο καί νά μήν δέχεσαι τόν ἀδερφό σου. - Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανασίου.


Πῶς εἶναι δυνατό νά προσεύχεσαι καί νά εἶσαι γεμάτος χολή ἐναντίον τοῦ ἄλλου ἀνθρώπου. Πῶς εἶναι δυνατό νά διαβάζεις τό εὐαγγέλιο καί νά μήν δέχεσαι τόν ἀδερφό σου. Πῶς εἶναι δυνατό νά λές ἔχω τόσα χρόνια στήν ἐκκλησία, ἔχω τόσα χρόνια πού 'μαι μοναχός κληρικός ἡ ὁτιδήποτε καί ὅμως τό ἄλφα τῆς πνευματικῆς ζωῆς πού 'ναι ἡ ἀγάπη. Ποῦ 'ναι τό νά ὑπομένεις τόν ἀδερφό σου, νά κάνεις λίγο ὑπομονή μέ τό νά μήν τό δέχεσαι σημαίνει τίποτα δέν ἔκαμες. Τίποτα ἀπολύτως τίποτα. Τίποτα ἀπολύτως. Ἐδῶ ὁ Χριστός ἔφτασε στό σημεῖο νά πεῖ γιά τίς παρθένες ἐκεῖνες ὅτι δέν εἶχε καμιά σχέση μαζί τους. Τις πέταξε ἔξω ἀπό τόν νυμφώνα παρ' ὅλα πού 'χαν ὅλες τίς ἀρετές γιατί δέν εἶχαν τήν ἀγάπη. Διότι ἤθελε νά τούς πεῖ ὅτι μπορεῖ νά ἔχετε ἀρετές ἐξωτερικές, μπορεῖ νά μείνατε παρθένες, μπορεῖ νά κάματε χίλια πράματα ἀλλά δέν κατορθώσατε τήν οὐσία αὐτοῦ πού εἶχε σημασία ἀπ' ὅλα.
Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανασίου

Μνήμη του οσίου Μιχαήλ, επισκόπου Συνάδων (23 Μαΐου)


Σήμερα, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Μιχαήλ επισκόπου Συνάδων και της Αγίας Μαρίας του Κλωπά, που ήταν μια από τις Μυροφόρες γυναίκες, που πρώτες επισκέφθηκαν πρωί-πρωί την πρώτη ημέρα μετά το Σάββατο τον Τάφο του Χριστού και διαπίστωσαν ότι το Μνημείο ήταν κενό, δηλ. αδειανό και ο λαμπροφόρος Άγγελος τους πληροφόρησε το ευχάριστο μήνυμα της Αναστάσεως. Η Μυροφόρος Αγία Μαρία ήταν μητέρα του Ιωσή και του Ιακώβου του μικρού, ενός από τους δώδεκα Αποστόλους.
Ο Όσιος Μιχαήλ ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας και καταγόταν από τα Σύναδα της Φρυγίας. Έζησε επί εποχής του αυτοκράτορα Λέοντα Ε΄ του Αρμένιου, ο οποίος ήταν φανατικός πολέμιος των ιερών εικόνων. Αρχικά σπούδασε θεολογία και μετέπειτα αναχώρησε για την περιοχή του Πόντου, όπου μόνασε μαζί με το φίλο του Θεοφύλακτο.

Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Ψαθοπύργου ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ


Ιερά Μητρόπολις Πατρών
Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος   Ψαθοπύργου

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Α. Σάββατο 26 Μαΐου  ώρα 19.00 Μέγας Πανηγυρικός εσπερινός μετά αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος υπό του   Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη μας  κ.κ.Χρυσοστόμου.
Β. Κυριακή 27 Μαΐου  ώρα 7.00 έναρξη όρθρου, Θείας Λειτουργίας  και εσπερινού της γονυκλισίας υπό του   Θεοφιλεστάτου Επισκόπου  κ.κ.Χρυσάνθου . 
 Κυριακή απόγευμα ώρα 7.00 εσπερινός και παράκλησις.
Β. Δευτέρα 28 Μαΐου  ώρα 7.00 έναρξη όρθρου και Θείας Λειτουργίας μετά αρτοκλασίας. 

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Τή μία παιδοκτόνο σημαδέψαμε! - π. Δανιήλ Ἀεράκης


Τή μία παιδοκτόνο σημαδέψαμε!

 Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη,

Σκότωσε τὸ νεογέννητο βρέφος της μιὰ 22χρονη φοιτήτρια. Τὸ γέννησε μόνη της καὶ τὸ πέταξε στὸν ἀκάλυπτο χῶρο τῆς πολυκατοικίας πού διέμενε. Τῆς ἐπετέθησαν ἐπὶ πολλὲς ἡμέρες (τελευταῖο δεκαήμερο τοῦ Ἀπριλίου) ὅλα τά τηλεοπτικὰ κανάλια, ὅλοι οἱ δημοσιογράφοι καὶ ὅλοι οἱ κοινωνικοὶ φορεῖς. Ἀπεκάλεσαν φρικιαστικὴ καὶ ἐγκληματικὴ τὴν πρᾶξι της. Ἐναντίον της ἀσκήθηκε δίωξις μὲ τὴν κατηγορία τῆς ἀνθρωποκτονίας ἐκ προθέσεως.
• Διαφωνεῖ κανείς, ὅτι ἦταν φρικιαστικό τό ἔγκλημά της;
• Νὰ ρωτήσουμε ὅμως κάτι: Ἂν τὸ ἔγκλημα αὐτὸ τὸ διέπραττε μερικοὺς μῆνες νωρίτερα, θὰ τὴν κατηγοροῦσε κανείς; Θὰ τὸ σκότωνε τὸ παιδί της μὲ συνεργὸ ἐγκληματία γιατρό, πού σκοτώνει ζωντανά τά βρέφη, μόνο ποῦ δέν τά ρίχνει στὸν ἀκάλυπτο πολυκατοικίας, ἀλλὰ πολτοποιημένα στὸν ὑπόνομό τῆς κλινικῆς του!

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΠΕΡΑΝ


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ  ΠΕΡΑΝ
ΨΗΦΙΣΜΑ

Ἅμα τῷ ἀκούσματι τοῦ θλιβεροῦ ἀγγέλματος τῆς κοιμήσεως τοῦ πολιοῦ, μουσικοτραφοῦς καὶ ἀπὸ Μεγάλων Ἀρχιδιακόνων, μακαριστοῦ πλέον, Μητροπολίτου Πέργης κυροῦ Εὐαγγέλου, Ἐπιτίμου Προέδρου τοῦ καθ΄ ἡμᾶς Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον αὐτοῦ συνῆλθεν ἐκτάκτως καὶ ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως ὅπως:
1ον Παραστῇ σύσσωμον εἰς τὴν νεκρώσιμον ἀκολουθίαν, φέρον πένθος καὶ διαβιβάζον διὰ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, Ἄρχοντος Β΄ Δομεστίχου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Γεωργίου Μπακοπούλου, τὰ εἰλικρινῆ συλλυπητήρια τοῦ ἱεροψαλτικοῦ κόσμου τῆς Πόλεώς μας εἰς τοὺς τεθλιμένους συγγενεῖς τοῦ ἐκλιπόντος,
2ον Ἀφιερώσῃ τὰς προγραμματιζομένας δι' ἐφέτος ἐπετειακὰς ἐκδηλώσεις τῶν 70 χρόνων ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συνδέσμου εἰς τὴν μνήμην τοῦ πολυσεβάστου νεκροῦ,

ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

           Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἀπηύθυνε μήνυμα συμπαθείας καί συμπαραστάσεως πρός τόν Δήμαρχον Θεσσαλονίκης Ἐντιμότατον κ. Ἰωάννην Μπουτάρην ἐπί τῇ κατ’ αὐτοῦ ἀπαραδέκτῳ καί καταδικαστέᾳ ἐπιθέσει.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου (22 Μαΐου)


Μέσα στη χαρά της πανηγύρεως της Αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού στους ουρανούς και της προσδοκίας της Επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου μάρτυρος Βασιλίσκου και των Αγίων Μαρτύρων Μαρκέλλου, που θυσιάστηκε για το Χριστό δεχόμενος το καυτό μολύβι, με το οποίο τον πότισαν οι εθνικοί, και Κόδρου, που παρέδωσε την ψυχή του συρόμενος από αφηνιασμένο άλογο στο οποίο τον είχαν προσδέσει.
Ο Μάρτυρας Βασιλίσκος καταγόταν από την περιοχή της Αμάσειας του Πόντου και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ήταν ανιψιός του μεγαλομάρτυρα Θεοδώρου του Τήρωνος και υπέστη, όπως κι εκείνος, φυλακίσεις και φρικτά βασανιστήρια για χάρη του Χριστού.

Στο Λαμπέτι αφιέρωμα στον Πολιτισμό και την Ιστορία του Βυζαντίου


Τετάρτη 23 Μαΐου στο Λαμπέτι
Αφιέρωμα στον Πολιτισμό και την Ιστορία του Βυζαντίου
Με μία πολυθεματική εκδήλωση για τον Βυζαντινό Πολιτισμό θα τιμηθεί η επέτειος Μνήμης της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως (29 Μαΐου 1453) το απόγευμα της Τετάρτης 23 Μαΐου  στο Λαμπέτι του Δήμου Πύργου. Με κεντρικό θέμα «Βυζάντιο : Ένας άγνωστος Κόσμος Πνεύματος και Πολιτισμού» θα υπάρξουν εισηγήσεις από Ηλείους επιστήμονες σε θέματα που αφορούν την ιστορική πορεία της Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινουπόλεως.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Πνευματικό Κέντρο- Λαογραφικό Μουσείο Λαμπετίου, στην είσοδο του χωριού, και θα ξεκινήσει στις 7.00 μμ. το απόγευμα.  Διοργανωτές είναι η Ενορία Αγίου Νικολάου Λαμπετίου κι η Ομάδα «Φίλοι της Δημόσιας Ηλειακής Βιβλιοθήκης», που και στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί σε ανάλογες επιστημονικές εκδηλώσεις στο Λαμπέτι.

Θεατρικές παραστάσεις στο Πνευματικό Κέντρο Eυαγγελιστρίας Πειραιώς

 Θεατρικές παραστάσεις στο Πνευματικό Κέντρο Eυαγγελιστρίας Πειραιώς
 
Δύο πολύ ενδιαφέρουσες θεατρικές παραστάσεις, θα φιλοξενήσει το Πνευματικό Κέντρο Ευαγγελιοστρίας Πειραιώς.
Και οι δύο πραγματοποιούνται σε συνεργασία του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει…», του φορέα ΕΝ.ΕΛ.Π.Α. (Ενώσεις Ελλήνων Πολιτισμού και Ανάπτυξης) και της Θεατρικής Ομάδας «ΘΥΡΣΟΣ».
Την Πέμπτη 24 Μαΐου και ώρα 20.00, θα παρουσιαστεί η παράσταση «Τελευταίες στιγμές του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη». Σύμφωνα με την υπόθεση του έργου, ο Παπαδιαμάντης φτάνοντας στις τελευταίες του στιγμές, αμφιταλαντεύεται και δικαιολογείται στους ήρωες των έργων του, οι οποίοι τον χαιρετούν, στο γιατί τους έφτιαξε έτσι.

1983 – 2018: 35 χρόνια τμήματα Παραδοσιακών χορών Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς

 Τα τμήματα παραδοσιακών χορών της ενορίας Ευαγγελιστρίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς υφίστανται από το 1983, συμπληρώνοντας φέτος 35 χρόνια συνεχούς λειτουργίας τους.
Η πρώτη τους παρουσία ήταν στις 22 Μαΐου 1983 στη Γιορτή Νεολαίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο Βεάκειο Θέατρο κι από τότε η πορεία τους είναι ξεχωριστή.
Όλα αυτά τα χρόνια, προσέγγισαν το ενδιαφέρον 2.177 ατόμων ηλικίας 5 ετών και άνω, που χωρισμένα ανά ηλικία και επίπεδο γνώσεων πάνω στο χορό, διδάσκονται χορούς από όλη την Ελλάδα με πολλή αγάπη και μεράκι.
Τα τμήματά χορού συνολικά έχουν πραγματοποιήσει 317 χορευτικές εμφανίσεις.

Να γνωρίσεις τον εαυτό σου, ποιος είσα - Γέρων Ιωσήφ Ησυχαστής


''..Να γνωρίσεις τον εαυτό σου, ποιος είσαι. Ποιός είσαι στ’ αλήθεια, όχι ποιός νομίζεις εσύ ότι είσαι. Με τη γνώση αυτή γίνεσαι ο σοφότερος των ανθρώπων. Με τέτοια επίγνωση έρχεσαι σε ταπείνωση και παίρνεις χάρη από τον Κύριο. Διαφορετικά αν δεν αποκτήσεις αυτογνωσία, αλλ’ υπολογίζεις μόνο τον κόπο σου, γνώριζε ότι πάντοτε θα βρίσκεσαι μακριά από το δρόμο. Διότι δεν λέει ο Προφήτης· «ίδε, Κύριε, τον κόπον μου», αλλά «ίδε, λέγει, την ταπείνωσίν μου και τον κόπον μου». Ο κόπος είναι για το σώμα, η ταπείνωση για τη ψυχή και πάλι τα δύο μαζί, κόπος και ταπείνωση, για όλον τον άνθρωπο.''
Γέρων Ιωσήφ Ησυχαστής

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 22 Μαΐου 2018


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 22ας Μαΐου, Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐτίμησεν διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Gerhard Lutz, Γεν. Προξένου τῆς Αὐστρίας ἐν τῇ Πόλει, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῇ ἐν Νεοχωρίῳ ἕδρᾳ αὐτοῦ.
* * *
         Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
       Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννην, Ἡγούμενον τῆς . Μονῆς Πεντέλης, Διευθυντήν τοῦ παραὐτῇ λειτουργοῦντος Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Σεργίου Βοΐλα, Ἐπιστημονικοῦ Συνεργάτου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Καλλιόπης Μαυραγκᾶ, Γραμματέως αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, συνυπογράψαντα μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας τῆς . Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, μνημόνιον συνεργασίας μεταξύ αὐτῆς καί τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου.

Η αγάπη σου δεν έχει σύνορα.


Η αγάπη σου δεν έχει σύνορα.

Η αγάπη σου μας αγκαλιάζει όλους. Στην καρδιά σου η φιλοξενία του Αβραάμ!
Αγαπημένε μας Πάτερ Μάρκο, καλείς κάθε χρόνο στην Ελλάδα, πολλά νεαρά παιδιά φοιτητές από τον ορθόδοξο βορρά. Κάθε ένα παιδί και μία ιστορία πίστης. Πολλά τα τάματα, μεγάλος ο πόθος να βρεθούν κοντά στους αγίους, να προσκυνήσουν στα μοναστήρια και τις εκκλησίες τις ιερές εικόνες τους και τα άγια λείψανά τους. «Θέλουμε να πάμε στην Ελλάδα στο σπίτι του Πατερούλη Μάρκου, ναμείνουμε στους πνευματικούς αδερφούς μας, να νιώσουμε την αγάπη τους» , «Να κάνουμε το ταξίδι στην Ελλάδα και να προσκυνήσουμε τους αγίους μας, να ζήσουμε εκεί που έζησαν, να πάρουμε ευλογίες, είναι ταξίδι ζωής!» μας λένε.

Τό διήμερον Πατριαρχικόν προσκύνημα εἰς Καππαδοκίαν


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό διήμερον Πατριαρχικόν προσκύνημα εἰς Καππαδοκίαν

   Ὡς ἀνεγράφη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, τό Σάββατον, 19ην τ.μ. Μαΐου (2018) μετέβη, ὡς κατ’ ἔτος, εἰς τήν ἁγιοτόκον Καππαδοκίαν διά τό καθιερωμένον ἀπό ἐτῶν προσκύνημά Του. Τήν ἰδίαν ἡμέραν ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε κατά τόν Ἑσπερινόν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σινασοῦ (Mustafapaşa), συμπροσευχομένων τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου καί Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανοῦ, τῶν μελῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων Ἐξοχ. κ. Παναγιώτου Σκουρολιάκου καί κ. Μαξίμου Χαρακοπούλου, τοῦ Ἐξοχ. κ. Πέτρου Μαυροειδῆ, Πρέσβεως ἐν Ἀγκύρᾳ, τοῦ Ἐξοχ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Κωνσταντινουπόλει, καί πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ  ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ  &
ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ  ΡΩΣΣΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  &  ΟΖΗΡΟΥ
ΤΕΡΨΗ - ΤΗΛ: 2610/318930

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΕΠΙ  ΤΗ  ΕΟΡΤΗ  ΤΟΥ  ΟΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΟΥ  ΡΩΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26  ΜΑΪΟΥ  2018   
        11:00 Έξοδος  Ιεράς  Εικόνος. 
        19:00  ΜΕΓΑΣ  ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  μετ’  Αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος υπό Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αμβροσίου Γκουρβέλου, Ιεροκήρυκος  &  Προϊστάμενου Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελιστρίας  Πατρών και  εν συνεχεία Λιτάνευσις της ιεράς εικόνος δια των οδών: Ελ. Βενιζέλου-Ευτέρπης-Πολυμνίας-Αράξου-Ερατούς-Αυτ.Ιουστινιανού-Τερψιχόρης-Αυτ.θεοδοσίου-Βόλβης-Οζηρού.
 Ακολουθεί Παραδοσιακό Πολιτιστικό Χορευτικό Πρόγραμμα στο προαύλιο του Ι.Ν. από τα Χορευτικά τμήματα:  του Φάρου Ποντίων Πατρών και του Πολιτιστικού Συλλόγου  Τέρψης.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2018
       06:30-10:30 ΟΡΘΡΟΣ-ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑΣ, θα ιερουργήσει και θα ομιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αρτέμιος Αργυρόπουλος, Πρωτοσύγκελλος  Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών και Ηγούμενος Ι. Μ. Αγίων Πάντων Τριταίας.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ για τη ΣΥΝΟΔΟ της ΚΡΗΤΗΣ

Έλαβα το παρακάτω :

 Σεβαστοί, αγαπητοί,
σας κοινοποιώ φυλλάδιο που εξέδωσε η Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών με την ευκαιρία της συμπληρώσεως δύο ετών από τη Σύνοδο της Κρήτης  και της διεξαγωγής αυτές τις μέρες Διεθνούς Συνεδρίου για τη Σύνοδο.
Μπορείτε να δείτε το φυλλάδιο και σε μορφή flip book: http://anyflip.com/qopl/kbmo.

Εύχεσθε!Μὴ χαρακτηρίζετε τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ κάποιο τυχαῖο γεγονός. - Γέρων Ἰωσὴφ Βατοπαιδινός


  Μὴ χαρακτηρίζετε τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ κάποιο τυχαῖο γεγονός. Γιατί ὅπως ξέρετε, ὅλα τὰ διέπει ἡ ἀστάθεια καὶ ἡ τρεπτότητα. Χάρη λοιπὸν αὐτοῦ, κανεὶς ἄνθρωπος (μὰ τί λέω ἄνθρωπος, ἀφοῦ καὶ τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως, ἀκόμα καὶ ὁ χρόνος ὑπόκεινται στὴν τροπὴ καὶ ἀστάθεια), δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συμπεράνει καὶ νὰ κρίνει ἀπὸ τὶς ἐφήμερες κινήσεις καὶ ἐκφράσεις τὸ συνολικὸ χαρακτήρα καὶ τὴν ποιότητα τῶν ἄλλων. 
Γέρων Ἰωσὴφ Βατοπαιδινός

Ημερίδα με θέμα: «Αφήστε με να ζήσω!» Πολεμικό Μουσείο Αθηνών 6/5/2018 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ


   Ημερίδα με θέμα: «Αφήστε με να ζήσω!»
Πολεμικό Μουσείο Αθηνών 6/5/2018


ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Την Κυριακή 6. 5. 2018 πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών από το Κίνημα υπέρ της ζωής του αγέννητου παιδιού και εναντίον των εκτρώσεων «Αφήστε με να ζήσω!», επιστημονική Ημερίδα με τον ίδιο τίτλο.
Τα πορίσματα αυτής της Ημερίδας είναι τα εξής:
1.   Η σύλληψη ενός νέου ανθρώπου στα μητρικά σπλάγχνα αποτελεί μέγιστο θαύμα, πού καταπλήσσει καθέναν πού το προσεγγίζει. Απέναντι στο υπέροχο αυτό θαύμα της δημιουργίας μιας νέας ζωής οφείλουμε οι πάντες να σταθούμε με βαθύ δέος και απόλυτο σεβασμό.
2.   Ο σεβασμός της αξίας και του δικαιώματος της ζωής του αγέννητου παιδιού έγκειται στο γεγονός ότι αυτό υφίσταται ως αυτοτελής ψυχοσωματική οντότητα «εξ άκρας συλλήψεως», δηλαδή από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του. Αυτό αποτελεί βασική αλήθεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ἡ όποια στηρίζεται στο Χριστολογικό της δόγμα. Συνεπώς ἡ καταστροφή της ζωής του εμβρύου σε οποιαδήποτε στάδιο της ανάπτυξής του συνιστά μεγάλη αμαρτία και ύβρη απέναντι στον Θεό.

Αναμνήσεις μιάς Αγίας Ημερίδας


Αναμνήσεις μιάς Αγίας Ημερίδας

Αγαπητοί μας, χαίρετε πάντοτε με την Ελπίδα που μας προσφέρει ο Χριστός. Με πολυ συγκίνηση και ιερό δέος, θα θέλαμε, όλοι μαζί, να θυμηθούμε έναν Άγιο Άνθρωπο του Θεού, τον Αείμνηστο Επίσκοπο Σισανίου και Σιατίστης κ.Αντώνιο, για την αγάπη του οποίου, αξιωθήκαμε πέρυσι,τέτοιες μέρες, να πραγματοποιήσουμε μία Ουράνια Ημερίδα.
Όπως γνωρίζετε, ώς νέοι, διψάμε για το γνήσιο, το αληθινό, το ατόφιο και απεχθανόμαστε το υποκριτικό και το επίπλαστο. Αυτήν την γνησιότητα, την βρήκαμε στο πρόσωπο του Αειμνήστου Αγίου Αντωνίου Σιατίστης, τον οποίο αν και δεν γνωρίσαμε, μάθαμε για Εκείνον, ακούγοντας πλήθος ανθρώπων, να μιλούν για έναν άνθρωπο ουράνιο και επίγειο Άγγελο, κάτι που μας παρακίνησε να ψάξουμε και να βρούμε πολλά στοιχεία για την οσιακή ζωή του

Τα σεπτά oνομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Κωνσταντίνου

 Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκαν τα σεπτά oνομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Κωνσταντίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στη Νέα Ιωνία.
Την Κυριακή 20 Μαΐου 2018, παραμονή της εορτής τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Κωνσταντίνου 
 Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής, Δευτέρα 21 Μαΐου, εψάλη ο Όρθρος και στη συνέχεια τελέσθηκε η Πανηγυρική Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του εορτάζοντος Μητροπολίτη Γέροντος Κωνσταντίνου και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, τη συμμετοχή Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως και την παρουσία τοπικών αρχόντων και πλήθους πιστών.

Στη Θεία Λειτουργία παρέστη προσευχητικώς ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος, ο οποίος ευχήθηκε με πολλή αγάπη τα έτη πολλά στον εορτάζοντα Μητροπολίτη.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 21 Μαΐου 2018


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐπί τῇ . μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων ἰσαποστόλων μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ . Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 21ην Μαΐου, καθ᾿ ἥν ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδω-νιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, καί πλεῖστοι πιστοί.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας Παναγιώτατος ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Κασάπογλου, Θεολόγον, τονίσας ὅτι προσγενομένη τῷ νεοχειροθετηθέντι τιμή ἀντανακλᾶ καί πρός ἅπαντας τούς Κληρικούς, τούς διακονοῦντας ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ, ὡς καί πρός τούς ἐν Ἀντιοχείᾳ Ν. Τουρκίας διαβιοῦντας Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἐξ ἧς προέρχεται π. Γεώργιος καί οὕς ἐξυπηρετεῖ ἀπό τῶν κατά τάς ἀναγκαίας αὐτῶν χρείας Οἰκουμενικός Θρόνος, τῇ συμφώνῳ γνώμῃ τῶν ἑκάστοτε Μακ. Πατριαρχῶν Ἀντιοχείας.  

ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!


«Μὲ σύμμαχο τὶς συντεχνίες, ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου καταργεῖ τὴν ἀξιολόγηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν. Μὲ διχαστικὸ πολιτικὸ λόγο, ὁ ὑπουργὸς ἐπικρίνει πολιτικὰ ὅσους ὑποστηρίζουν τὴν ἀξιολόγηση.... Ὡστόσο, ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ μόνη χώρα ποὺ τὸ 2018 καταργεῖ μὲ νόμο τὴν ὰξιολόγηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὅλοι παραδέχονται - γονεῖς, μεγάλη μερίδα ἐκπαιδευτικῶν, κοινω-νία - ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴ βελτίωση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου...» («Καθημερινὴ» 25.3.2018). Δυστυχῶς μερικοὶ δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν, πὼς χωρὶς ἀξιολόγηση, ἀξιοκρατία καὶ ἀριστεία δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει σοβαρὴ παιδεία. Ἕνα σπάνιο γιὰ τὴν ἐποχή μας γεγονὸς θὰ μποροῦσε ἴσως νὰ μᾶς παραδειγματίσει. Ὁ Ἀϊνστάιν προσπαθούσε νὰ καταλάβει τὴν ἕδρα τῆς Φυσικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ζηρίχης. Συνυποψήφιός του ὁ Φ. Ἄντλερ. Ὁ πατέρας τοῦ Ἄντλερ ἀνῆκε στὰ ὑψηλὰ στελέχη τοῦ σοσιαλδημοκρατικοῦ κόμματος τῆς Αὐστρίας.

Συναυλία Σταμάτη Σπανουδάκη


Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

Ένα έντομο μπορεί να ομιλεί; Η "Γλώσσα" του χορού των μελισσών !!! - Άγγελος Αντωνέλλης

Φίλοι   Επισκέπτες ,
Αυτές τις  ημέρες, ο ΟΗΕ,  κήρυξε  την 20η   Μαΐου, ως  Παγκόσμια  ημέρα  της  Μέλισσας, με την υποστήριξη  όλων  των  κρατών της  Ε.Ε  μετά   από  πρόταση  της   Σλοβενίας.
Κύριος   λόγος   γι ΄ αυτό   είναι :
Α)   η  ευαισθητοποίηση  όλων μας  σχετικά  με τον  κεντρικό  ρόλο  που  διαδραματίζουν  κυρίως  οι  μέλισσες, ως  επικονιαστών  των λουλουδιών, και
Β)  το άκρως  ανησυχητικό γεγονός  της  δραματικής  μείωσης των πληθυσμών των  μελισσών στην Ευρώπη που εκτιμάται για τις τελευταίες δεκαετίες στο 75% !!!
 Έτσι για μια ευρύτερη  ενημέρωσή μας  σας γνωρίζω ότι , οι  μέλισσες είναι :
1)   οι  σπουδαιότεροι  επικονιαστές του πλανήτη  μας,
2)   το ένα τρίτο των τροφών μας  εξαρτάται  άμεσα από  την επικονίαση κυρίως των   μελισσών,
3)  η  μέση ετήσια  οικονομική αξία της επικονίασης των μελισσών στο πλανήτη μας  είναι της τάξεως των  350 Δισσεκ.  Εuro !!!  (FAO-ΟΗΕ)

Πόσο μίσος έχει εισπράξει ο άγιος Κωνσταντίνος - π. Γεώργιος Μεταλληνός


 Είναι απίστευτο πόσο μίσος έχει εισπράξει ο άγιος Κωνσταντίνος. Εδώ και αιώνες τον μισούν θανάσιμα και τον συκοφαντούν συντονισμένα και συστηματικά ειδωλολάτρες (παλιοί και νέοι), εβραίοι, μασόνοι, αιρετικοί, καπιταλιστές της ασύδοτης αγοράς, αθεϊστές, ακόμα και… ιμπεριαλιστές εχθροί της Ελλάδας. Είναι η πολιτική φυσιογνωμία που βρίσκεται, περισσότερο απ’ οποιαδήποτε άλλη, στο στόχαστρο σύσσωμης της Νέας Τάξης Πραγμάτων – Παγκοσμιοποίησης, διότι ενσαρκώνει το απόλυτο αντίθετο όλων των βδελυγμάτων της. Και έχει γίνει το αντικείμενο όλης αυτής της κατασυκοφάντησης όχι για άλλον λόγο, παρά για λογαριασμό του ονόματος του Χριστού.

Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη πρωταγωνίστησαν σε κοσμοϊστορικά γεγονότα - Κωνσταντίνος Χολέβας


 Οι δύο άγιοι πρωταγωνίστησαν σε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τα οποία άλλαξαν την πορεία του Γένους και ολοκλήρου του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ο άγιος και Μέγας Κωνσταντίνος υπέγραψε το Διάταγμα των Μεδιολάνων το έτος 313, το οποίο καθιέρωνε την ανεξιθρησκία. Ετσι έπαυσαν οι φοβεροί διωγμοί κατά των Χριστιανών. Ο άγιος Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας από την Παλιά Ρώμη στη Νέα Ρώμη, από τη λατινόφωνη Δύση στην ελληνόφωνη Ανατολή. Το Βυζάντιο, η αρχαία αποικία των Μεγαρέων, έμεινε στην Ιστορία ως Κωνσταντινούπολις, η πόλις του αγίου Κωνσταντίνου.

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ


Νόμισαν πὼς ἔχουν καὶ τὴ σύμφωνη γνώμη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ στὸν ἀσυγκράτητο κατήφορο τῆς ἠθικῆς διαστροφῆς. Τί ἄλλο σήμαινε καὶ ἡ δήλωση τοῦ πρωθυπουργοῦ, πὼς «ἔκλεισε, λοιπόν, μὲ τὴ θεσμοθέτηση τοῦ συμφώνου συμβίωσης γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια, ἕνας κύκλος ὀπισθοδρόμησης καὶ ντροπῆς γιὰ τὸ ἑλληνικὸ κράτος, ἀρνήσεων και περιθωριοποίησης ἑνὸς μεγάλου μέρους συμπολιτῶν μας». Τὸ ἐρώτημα ὅμως ἦταν καὶ εἶναι, ὅπως ἐπανειλημμένα ἔχουμε πεῖ, ἄν ὁ κύκλος αὐτὸς τῆς ντροπῆς ἔκλεισε ἢ ἄνοιξε; Φτάσαμε, δυστυχῶς, στὸ θλιβερὸ κατάντημα, καταστάσεις ποὺ ἄλλοτε προκαλοῦσαν ντροπὴ σήμερα νὰ χαρακτηρίζονται καὶ νὰ προβάλλονται ἀνερυθρίαστα ὡς «ἰδιαιτερότητες» καὶ νὰ νομιμοποιοῦνται. Σύμφωνα ὅμως μὲ πρόσφατη ἔρευνα τοῦ «ΣΚΑΪ»:

Σας σόκαρε η επίθεση στον Μπουτάρη; Καλύτερα να προσδεθείτε - Άγγελος Κωβαίος


Σας σόκαρε η επίθεση στον Μπουτάρη; Καλύτερα να προσδεθείτε

Απουσία συναίσθησης της σοβαρότητας της κατάστασης και στο που οδηγείται η ελληνική κοινωνία

Άγγελος Κωβαίος
  Τα περιστατικά είναι ήδη πολλά. Και δεν δικαιολογούν την έκπληξη κανενός από την επίθεση κατά του δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη το προηγούμενο Σάββατο.
Η ελληνική κοινωνία, χρεοκοπημένη και διχασμένη, απρόθυμη ή ανήμπορη να αναγνωρίσει την θλιβερή της ύπαρξη και το γεγονός ότι την οφείλει στους δανειστές της και τους προστάτες της (καθ’ οιανδήποτε έννοια), έχει καταφύγει και ταυτόχρονα παραδοθεί στην βία. Με εκδηλώσεις θρασύδειλης μαγκιάς, γηπεδικής νοοτροπίας, αισθητικής και χυδαιότητας.
Η προσπάθεια να δοθεί πολιτική ταυτότητα στον τραμπουκισμό, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, φανερώνει την απουσία συναίσθησης για την σοβαρότητα της κατάστασης και δικαιολογεί κάθε ανησυχία για το μέλλον.

Παραδοσιακά ἤθη καί ἔθιμα ἀναβίωσε ἡ ἐνορία Κεστρίνης στό ἐξωκκλῆσι τοῦ ἁγίου Νικολάου...

 Μέ ἀφορμή τόν ἑορτασμό τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Νικολάου, ἡ ἐνορία Κεστρίνης Θεσπρωτίας ἀναβίωσε, τήν Κυριακή 20 Μαΐου 2018, παραδοσιακές ἀξίες στό πανέμορφο ὁμώνυμο ἐξωκκλῆσι. Τό πανηγύρι τῶν Κεστρινιωτῶν ξεκίνησε  μέ τόν ἐκκλησιασμό. Δέν μετατοπίστηκε τό κέντρο βάρους του πρός μία κοσμική κατεύθυνση, ἀλλά ὅλοι πανηγύρισαν  λειτουργημένοι.  Μέ εὐσχημοσύνη καί εὐπρέπεια οἱ παρευρισκόμενοι ἔφαγαν και ἤπιαν, τραγούδησαν καί χόρεψαν, μέσα σ' ἕνα καταπράσινο φυσικό περιβάλλον, πού μόνο εὐφορία ἔφερνε...
Ἔγινε αἰσθητό ὅτι ἡ παραδοσιακή μουσική καί οἱ χοροί ἐκφράζουν μία στάση ζωῆς κι ἕναν ὁλόκληρο πολιτισμό. Ἄλλωστε μέ αὐτό τό σκοπό λειτουργεῖ ἡ Σχολή Ἐκμάθησης Παραδοσιακῶν Χορῶν ἀπό τήν ἐνορία. Στό σύντομο χαιρετισμό του ὁ ἐφημέριος Κεστρίνης π. Ἠλίας Μάκος (πρεσβύτερος-θεολόγος), τόνισε ὅτι ἡ Ἐκκλησία καλεῖ ὅλους μας στίς πηγές (Λατρεία, Παράδοση, Πολιτισμό), ἀπό τίς ὁποῖες μποροῦμε νά ἀντλοῦμε ἀστείρευτες δυνάμεις, γιά νά σώσουμε τόν τόπο μας καί τήν ψυχή μας. Ἐτοῦτος ἐδῶ ὁ τόπος, μήν τό ξεχνοῦμε, ἔχει ὄνομα, ἔχει ἱστορία, «ἔχει σῶμα καί θρησκεία».